Popularne dnes


Vyberte si jazyk:

 
Slovenský preklad nefunguje v prehliadači Safari, treba použiť Chome, alebo Firefox.
 
Ospravedlňujeme sa za pretrvávajúce problémy s vysielaním. Momentálne pripravujeme nový prenos, ktorý nebude závislí od prenosov do iných jazykov a bude spravovaný našim centrom.
Prosíme o modlitby za toto dielo.

  

Pokiaľ Vám správne nefunguje priamy prenos, (video a zvuk) nainštalujte si najnovší Flash player, alebo otvorte stránku v Google Chrome prehliadači. 
 
V prípade nefunkčnosti vysielania nás kontaktujte na: info@medjugorje.sk .
 
 
Program vysielania večerného programu 
 
 
 

Svätá omša
18:00 - každý deň

Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každý 25. deň

Klaňanie sa Krížu:
19:00 piatok - po sv. omši

 
 
Preklad a technická údržba je zabezpečená iba vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, ktoré môžete predať buď na úrade INFORMÁCIÍ v Medžugorí, alebo posielať na toto číslo účtu:


č.ú: 4030020326 / 3100
Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 3100 0000 0040 3002 0326
SWIFT (BIC): LUBASKBX


'
Online vysielanie

Online vysielanie