Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.8.2016

 

„Drahé deti! 
Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktorú dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na zem a pozemské veci, preto satan vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."
 

 Články

VIII. Medžugorské stretnutie na Ukrajine 17.9. 2016

Zobrazenie 421

  Vážení priatelia! Pozývame Vás na VIII. Medžugorské modlitbové stretnutia na Ukrajine, ktoré sa bude konať 17....

ZMEŇME SVET A ZASTAVME VOJNY !

Zobrazenie 6743

"Modlitba ruženca má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj nám i našim rodinám." NEPRETRŽITÁ MODLITBA ...

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi

Zobrazenie 3756

Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj. Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti,...

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi

Zobrazenie 3648

Panna Mária dala 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi na kopci Podbrdo toto posolstvo: Drahé deti! Nedovoľte, aby vás zviedla márnosť, materializmus, závisť...

Nová kniha posolstiev Panny Márie - do roku 2016

Zobrazenie 1981

Nové vydanie knižky s posolstvami Matky Božej, ktoré sú určené pre medžugorskú farnosť a celý svet, obsahuje všetky posolstvá až...

Jim Caviezel:,,Ak by som nebol v Medžugorí, nehral by som v Umučení

Zobrazenie 15253

  Jim, môžete nám povedať, ako ste sa dozvedeli o Medžugorí? Moja žena prišla do Medžugoria, keď som bol v Írsku, na natáčaní...

V škole lásky a pokoja: dojmy z Medžugorského stretnutia

Zobrazenie 1257

Od 29. februára do 4. marca 2016 sa v Medžugorí uskutočnilo 23. Medžugorské stretnutie pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín a...

Zobraziť ďalšie

SVEDECTVÁ

Bol som za stolom s Ježišom…

Zobrazenie 2559

Do Medžugoria som nikdy nechcel ísť na seminár pôstu, modlitby a mlčania. Pozvanie som prijal preto, lebo pred dvoma rokmi na  ...

Z Valencie do Medžugoria: cesta, ktorá stojí za to

Zobrazenie 1057

Všetko to začalo veľmi jednoducho. Študovala som bioetiku vo Valencii, v Španielsku, keď sa v decembri 2013 objavil v kinách film...

Hľadanie môjho povolania

Zobrazenie 4697

Pochválený buď Ježiš Kristus! Chcem dnes vydať svedectvo o láske nášho Otca, ktorý nielenže vypočul moje modlitby a priviedol ma na...

Seminár pôstu, modlitby a mlčania: "všetko drží láska – Božia láska"

Zobrazenie 2525

Naše krátke svedectvá – duchovné perly, spoznania počas piatich dní s chlebom: „Cez ľudí, prednášky, Božie slovo som odkryl skutočnú...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.8.2016

Drahé deti, prišla som k vám, medzi vás, aby ste mi dali svoje starosti, aby som ich priniesla môjmu Synovi, aby som sa za vás u neho prihovárala za vaše dobro. Viem, že každý z vás má svoje starosti, svoje pokušenia, preto vás materinsky pozývam: príďte k stolu môjho Syna. On pre vás láme chlieb, dáva vám seba, dáva vám nádej. Od vás žiada viac viery, nádeje a veselosti. Žiada váš vnútorný boj proti egoizmu, odsúdeniam a ľudským slabostiam. A preto ako matka hovorím: „Modlite sa!, pretože modlitba vám dá silu pre vnútorný boj". Môj syn ako malý mi často hovoril, že ma budú mnohí milovať a nazývať matkou. Tu, medzi vami cítim lásku. Ďakujem vám. Kvôli tejto láske prosím svojho Syna, aby sa nikto z vás, mojich detí, nevrátil domov taký, aký prišiel; aby ste si odniesli čo najviac nádeje, milosrdenstva a lásky; aby ste boli mojimi apoštolmi lásky, ktorí budú svojím životom svedčiť, že nebeský Otec je zdrojom života a nie smrti. Drahé deti, znovu vás materinsky prosím, modlite sa za vyvolených môjho Syna, za ich požehnané ruky, za svojich pastierov, aby mohli ohlasovať môjho Syna s čoraz väčšou láskou a tak uskutočňovať obrátenia. Ďakujem vám."Svätá omša:
19:00 - každý deň
Adorácia:
22:00 utorok a sobota
20:00 štvrtok - po sv. omši
22:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Klaňanie sa Krížu:
20:00 piatok - po sv. omši
Milí priatelia, stránka sa bude postupne dopĺňať, preto niektoré kapitoly sú ešte bez textov. Ďakujeme za porozumenie! Vaše dotazy a pripomienky môžete posielať mailom na info@medjugorje.sk alebo telefonicky: 00421 949 100 112