Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.10.2016

„Drahé deti! „Drahé deti! Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Keď budete žiť modlitbu, dosiahnete pokoj. Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu svedčiť, pretože objavíte Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vošiel do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom vo vás a okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."Články

Štatistika farnosti Medžugorie za september 2016

Zobrazenie 14

  Počet rozdaných Svätých Prijímaní : 204 900   Počet kňazov koncelebrujúcich na Svätých Omšiach: 4650 (155 za deň)...

Modlitba za pokoj 2016 vo Viedni: video záznam

Zobrazenie 1605

Posolstvo pre teba: modlitba za pokoj – je modlitbové stretnutie, ktoré sa už 8. rok uskutoční v katedrále sv. Štefana vo...

Svätý Otec Ján Pavol II. o Medžugorí

Zobrazenie 3372

Ján Pavol II. bol mariánskym pápežom. Jeho pápežské heslo bolo „Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt." Mária bola pre neho Matka Cirkvi...

Púť pre manželov do Medžugoria 7. - 12.11.2016

Zobrazenie 555

Farnosť Kremnica organizuje v dňoch 7. 11.- 12.11.2016 púť pre manželov do Medžugoria na Medzinárodný seminár pre manželské páry.  ...

ZMEŇME SVET A ZASTAVME VOJNY !

Zobrazenie 7827

"Modlitba ruženca má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj nám i našim rodinám." NEPRETRŽITÁ MODLITBA ...

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi

Zobrazenie 4455

Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj. Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti,...

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi

Zobrazenie 4289

Panna Mária dala 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi na kopci Podbrdo toto posolstvo: Drahé deti! Nedovoľte, aby vás zviedla márnosť, materializmus, závisť...

Nová kniha posolstiev Panny Márie - do roku 2016

Zobrazenie 2356

Nové vydanie knižky s posolstvami Matky Božej, ktoré sú určené pre medžugorskú farnosť a celý svet, obsahuje všetky posolstvá až...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.10.2016
„Drahé deti, Duch Svätý ma skrze nebeského Otca učinil matkou, Ježišovou matkou a teda aj vašou matkou. Preto prichádzam, aby som vás vypočula, aby som vám otvorila svoju materinskú náruč, dala svoje srdce a pozvala vás, aby ste zostali so mnou, pretože z vrcholu kríža mi vás zveril môj Syn. Žiaľ, mnohé moje deti nespoznali lásku môjho Syna, mnohí ho nechcú spoznať. Ó, deti moje, koľko zla robia tí, ktorí by mali vidieť alebo im vysvetliť aby uverili.  Preto vy, deti moje, apoštoli moji, v tichosti svojho srdca, počúvajte hlas môjho Syna, nech sa stane vaše srdce jeho príbytkom, aby nebolo pochmúrne a smutné, ale aby bolo osvietené svetlom môjho Syna. S vierou hľadajte nádej, pretože viera je životom duše. Znovu vás pozývam, modlite sa. Modlite sa, aby ste vieru žili v pokore, duchovnom pokoji a osvietení svetlom. Deti moje, nesnažte sa hneď všetko pochopiť, pretože ani ja som všetko nechápala, ale milovala som a verila Božiemu slovu, ktoré hovoril môj Syn, ktorý bol prvé svetlo a počiatok vykúpenia. Apoštoli mojej lásky, vy, ktorí sa modlíte, obetujete sa a nesúdite, vy choďte a šírte pravdu, slová môjho Syna, evanjelium, pretože vy ste živé evanjelium, vy ste lúče svetla môjho Syna. Môj Syn i ja budeme s vami, budeme vás povzbudzovať a skúšať. Deti moje, vždy proste požehnanie od tých a len od tých, ktorých ruky požehnal môj Syn, od vašich pastierov. Ďakujem vám." 17:00 - modlitba ruženca
Svätá omša:
18:00 - každý deň
Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Poklona Svätému krížu:
19:00 piatok - po sv. omši