Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.1.2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu a vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské. Chce v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím stvoreniam. Vy, milé deti, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu a sebectvu, ktoré vám svet ponúka. Milé deti, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa so svojím Synom Ježišom prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."Články

Oficiálne vyhlásenie františkánskej provincie Hercegoviny pri

Zobrazenie 211

Napoludnie 11. februára 2017, na sviatok Panny Márie Lurdskej, vydala tlačová kancelária Svätej stolice vyhlásenie, že Svätý otec František vymenoval...

Predstavenie knihy „Nebol som ticho“ od fr. Maria Knezovica

Zobrazenie 89

18. januára bola v Medžugorí predstavená kniha autora fr. Maria Knezovica „Nebol som ticho". Ide o publikáciu myšlienok o Cirkvi,...

Svedectvo rodiny Theler: “Medžugorie nás naplnilo Bohom, pokojom a

Zobrazenie 662

Rodina Thelerovcov, Ezekiel, Rebecca a ich mama Barbara prišli zo Švajčiarska. Prichádzajú do Medžugoria už pár rokov, ale naozajstný dôvod ich...

Sviatok blahoslaveného kardinála Alojzija Stepinaca a sv. omša za

Zobrazenie 81

V  tento deň, 10. februára, keď si pripomíname bl. kardinála Alojzija Stepinaca, farnosť Medžugorie tiež oslavuje svätú omšu za  umučených...

Pápež František vymenoval osobitného vyslanca pre Medžugorie

Zobrazenie 337

Vatikán/Bosna a Hercegovina 11. februára – Svätý Otec František poveril poľského arcibiskupa Mons. Henryka Hosera úlohou navštíviť Medžugorie...

Zvuková nahrávka zamyslení nad posolstvom Pany Márie z 25.1.2017

Zobrazenie 391

      pustiť nahrávku  ...

Novokňaz Julijan Madžar: „Pokoj a istota, ktorú som získal

Zobrazenie 208

Novokňaz Julijan Madžar: „Pokoj a istota, ktorú som získal v Medžugorí ma vedú aj naďalej" Po 42 rokoch má malé mesto Kiseljak, ktoré...

Štatistika farnosti Medžugorie za január 2017

Zobrazenie 172

Počet rozdaných svätých prijímaní: 36 400 Počet kňazov koncelebrujúcich na svätých omšiach: 809 (26 za deň)...

Stjepan Lach: „V Medžugorí vždy zažívam pokoj a Božiu prítomnosť.“

Zobrazenie 207

Stjepan Lach je 23-ročný študent geografie z Chorvátska, ktorý sa tiež angažuje v duchovnej hudbe....

UŽ ČOSKORO: 28. MEDZINÁRODNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE MLADÝCH V MEDŽUGORÍ

Zobrazenie 164

28. medzinárodné modlitbové stretnutie mladých v Medžugorí – Mladifest sa bude konať 1.-6. augusta 2017....

Zobraziť ďalšie
kjkjkj

Posolstvo Panny Márie 2.2.2017
„Drahé deti. Vy, ktorí sa usilujete každý deň svojho života obetovať môjmu Synovi, vy, ktorí sa snažíte s ním žiť, vy, ktorí sa modlíte a obetujete, vy ste nádejou v tomto nepokojnom svete. Vy ste lúče svetla môjho Syna - živé evanjelium a moji milí apoštoli lásky. Môj Syn je s vami. On je s tými, ktorí na neho myslia, ktorí sa modlia. Ale tiež trpezlivo čaká na tých, ktorí ho nepoznajú. Preto vy, apoštoli mojej lásky, modlite sa srdcom a skutkami ukazujte lásku môjho Syna. Pre vás je to jediná nádej a aj jediná cesta k večnému životu. Ja ako matka som tu s vami. Vaše modlitby, ktoré mi venujete sú pre mňa najkrajšími ružami lásky. Nemôžem nebyť tam, kde cítim vôňu ruží. Nádej existuje. Ďakujem vám.” 17:00 - modlitba ruženca
Svätá omša:
18:00 - každý deň
Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Poklona Svätému krížu:
19:00 piatok - po sv. omši