Popularne dnes

Práve prebieha: Adorácia

Posolstvo Panny Márie 25.12.2016

„Drahé deti! S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, milé deti, a buďte naradovaní, že ho môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách a vo svete. A vy, milé deti, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žehnám vás so svojím Synom Ježišom a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené na nebo a večnosť. Tak budete otvorení Bohu a jeho plánom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."Články

Štatistika farnosti Medžugorie za rok 2016

Zobrazenie 197

Minulý rok sa rozdalo 1 656 800 svätých prijímaní a sväté omše koncelebrovalo 34 658 kňazov....

Silvester strávený v modlitbe je v Medžugorí výnimočný

Zobrazenie 500

V týchto dňoch pricestovalo do Medžugoria množstvo pútnikov z celého sveta, a to najmä mladí....

Štatistika farnosti Medžugorie za december 2016

Zobrazenie 175

Počet rozdaných svätých prijímaní: 66 800 Počet kňazov koncelebrujúcich na svätých omšiach: 1 345 (43 za deň)...

„Živé kamene z Medžugoria“

Zobrazenie 306

Vo štvrtok, 29. decembra, bola v Medžugorí po večernom programe v dvorane Jána Pavla II. predstavená jedinečná kniha....

Slávenie Vianoc v Medžugorí

Zobrazenie 356

Aj tento rok prebehla oslava Vianoc v Medžugorí v radostnom duchu....

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2016

Zobrazenie 724

Pri poslednom každodennom zjavení 12. septembra 1988 Matka Božia povedala Jakovovi Čolovi, že bude mať zjavenie raz ročne, a to 25. decembra na...

Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE - ROZHOVORY S VIZIONÁRMI

Zobrazenie 752

 Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE - ROZHOVORY S VIZIONÁRMI    Vizionári sú dôležitými svedkami medžugorských udalostí. Matka Božia...

Štatistika farnosti Medžugorie za november 2016

Zobrazenie 262

  Počet rozdaných Svätých Prijímaní : 51 900   Počet kňazov koncelebrujúcich na Svätých Omšiach: 1388 (46 za deň)...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.1.2017

"Drahé deti, môj Syn bol prameňom lásky a svetla, keď na zemi hovoril národu všetkých národov. Apoštoli moji, nasledujte jeho svetlo. Nie je to ľahké, musíte byť maličkí. Musíte sa stať menší ako druhí, pomocou viery sa naplniť jeho láskou. Ani jeden človek na zemi nemôže bez viery zažiť zázračnú skúsenosť. Ja som s vami. Týmito príchodmi, týmito slovami sa vám zjavujem a chcem vám svedčiť o mojej láske a mojej materinskej starostlivosti. Deti moje, nestrácajte čas kladením  otázok, na ktoré nikdy nedostávate odpoveď. Na konci vašej pozemskej cesty vám ich nebeský Otec dá. Vždy vedzte, že Boh všetko vie, Boh vidí, Boh miluje. Môj milovaný Syn osvecuje životy, rozptyľuje tmu a moja materinská láska, ktorá ma nesie k vám je neopísateľná, tajomná, ale skutočná. Vyjadrujem svoje pocity k vám: lásku, pochopenie a materinskú náklonnosť. Od vás, apoštoli moji, žiadam vaše ruže modlitby, ktorými by mali byť skutky lásky. Pre moje materinské srdce sú to najmilšie modlitby. Prinášam ich svojmu Synovi narodenému pre vás. On vás vidí a počuje. My sme stále blízko vás. To je láska, ktorá pozýva, spája, obracia, povzbudzuje a napĺňa. Preto, apoštoli moji, vždy sa milujte navzájom, ale nadovšetko milujte môjho Syna. To je jediná cesta k spáse, k večnému životu. To je moja najmilšia modlitba, ktorá napĺňa moje srdce najkrajšou vôňou ruží. Modlite sa, vždy sa modlite za svojich pastierov, aby mali silu byť svetlom môjho Syna. Ďakujem vám." 17:00 - modlitba ruženca
Svätá omša:
18:00 - každý deň
Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Poklona Svätému krížu:
19:00 piatok - po sv. omši