Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.5.2016

„Drahé deti! Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myslí vniesť neporiadok a nepokoj. Preto vy, milé deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol po skutočnej ceste radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


Články

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi

Zobrazenie 1009

Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj. Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti,...

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi

Zobrazenie 1185

Panna Mária dala 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi na kopci Podbrdo toto posolstvo: Drahé deti! Nedovoľte, aby vás zviedla márnosť, materializmus, závisť...

Nová kniha posolstiev Panny Márie - do roku 2016

Zobrazenie 1049

Nové vydanie knižky s posolstvami Matky Božej, ktoré sú určené pre medžugorskú farnosť a celý svet, obsahuje všetky posolstvá až...

Jim Caviezel:,,Ak by som nebol v Medžugorí, nehral by som v Umučení

Zobrazenie 12312

  Jim, môžete nám povedať, ako ste sa dozvedeli o Medžugorí? Moja žena prišla do Medžugoria, keď som bol v Írsku, na natáčaní...

V škole lásky a pokoja: dojmy z Medžugorského stretnutia

Zobrazenie 721

Od 29. februára do 4. marca 2016 sa v Medžugorí uskutočnilo 23. Medžugorské stretnutie pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín a...

Výročné posolstvo Panny Márie, 18.marec 2016 cez vizionárku Mirjanu

Zobrazenie 1441

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa...

Zvuková nahrávka: zamyslenie k posolstvu Panny Márie z 25.1.2016

Zobrazenie 990

    Prejsť k nahrávke          ...

Zobraziť ďalšie

SVEDECTVÁ

Bol som za stolom s Ježišom…

Zobrazenie 791

Do Medžugoria som nikdy nechcel ísť na seminár pôstu, modlitby a mlčania. Pozvanie som prijal preto, lebo pred dvoma rokmi na  ...

Z Valencie do Medžugoria: cesta, ktorá stojí za to

Zobrazenie 608

Všetko to začalo veľmi jednoducho. Študovala som bioetiku vo Valencii, v Španielsku, keď sa v decembri 2013 objavil v kinách film...

Hľadanie môjho povolania

Zobrazenie 3616

Pochválený buď Ježiš Kristus! Chcem dnes vydať svedectvo o láske nášho Otca, ktorý nielenže vypočul moje modlitby a priviedol ma na...

Seminár pôstu, modlitby a mlčania: "všetko drží láska – Božia láska"

Zobrazenie 1955

Naše krátke svedectvá – duchovné perly, spoznania počas piatich dní s chlebom: „Cez ľudí, prednášky, Božie slovo som odkryl skutočnú...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016
„Drahé deti,
moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere,
aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú.
Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom
pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby vo vás neustále pôsobilo
dielo Ducha Svätého. Buďte mojimi duchovne čistými deťmi.
V duchovnosti je krása. Všetko, čo je duchovné je živé a veľmi pekné.
Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery,
je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb,
pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichádza.
Tieto moje slová sú vám známe, pretože sú pravdou a pravda sa nemení.
Ale mnohé moje deti na ne zabudli. Deti moje, moje slová nie sú
ani staré, ani nové, ony sú večné. Preto vás, deti moje, pozývam,
aby ste dobre sledovali znamenia čias, aby ste „zhromažďovali
rozbité kríže“ a boli apoštolmi zjavenia. Ďakujem vám.“Svätá omša:
18:00 - každý deň
Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Klaňanie sa Krížu:
19:00 piatok - po sv. omši

Donation
Odoslať príspevok cez PayPalDonation

Milí priatelia, stránka sa bude postupne dopĺňať, preto niektoré kapitoly sú ešte bez textov. Ďakujeme za porozumenie! Vaše dotazy a pripomienky môžete posielať mailom na info@medjugorje.sk alebo telefonicky: 00421 949 100 112